Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

TOM II
STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI
 

CZĘŚĆ VIII

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, TRANSFER WIEDZY, SYSTEMY WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI
 

 

Biskupek Artur, Spałek Seweryn: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach infrastruktury teleinformatycznej na przykładzie projektu Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej
 

Dobrowolski Dariusz, Marciniak Andrzej, Łojewski Zdzisław, Bartnik Grzegorz: Technologie semantyczne w zarządzaniu łańcuchami żywności

Dudek Adam, Patalas-Maliszewska Justyna: Narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego - case study
 

Ejsmont Krzysztof: Model oceny inteligentnych technologii
 

Gudanowska Alicja E.: Mapa relacji technologii jako narzędzie wspomagające proces ich selekcji
 

Kacprzak Dariusz, Rudnik Katarzyna: Metoda AHP i rozmyta SA W oparta na skierowanych liczbach rozmytych w procesie wyboru trasy dostawy
 

Leśnik Monika, Dobrowolski Dariusz: Zarządzanie wiedzą jako proces
 

Lorencowicz Edmund: Rynek ciągników i maszyn rolniczych w Europie


Orłowski Cezary, Sarzyńska Magdalena, Sarzyński Arkadiusz:
 Prototyp modelu systemu samouczącego do prognozowania stężenia pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym


Patalas-Maliszewska Justyna, Kłos Sławomir:
 Wybór narzędzia wspomagającego zarządzanie wiedzą w projektach informatycznych przy użyciu metody FAHP
 

Puka Radosław, Łebkowski Piotr: Problem identyfikacji parametrów modelu optymalizacji rozmieszczenia znaków na klawiaturze komputera
 

Sołtysik-Piorunkiewicz Anna: Organization of healthcare entity: the study of Hospital Information System
 

Szafraniec Marek: Kierunki rozwoju narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji w procesach tworzenia ekoinnowacji technicznych
 

Wyczółkowski Ryszard: Inteligentna sieć wodociągowa - próba określenia potrzeb i możliwości
 


CZĘŚĆ IX 

INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKCJI I USŁUG

 

Bielski Ryszard, Drozd Radosław: Doskonalenie kontroli jakości w produkcyjnych procesach aparaturowych
 

Czabak-Górska Izabela: Six Sigma - przegląd i kierunki jej dalszego rozwoju
 

Diering Magdalena: Ocena systemu pomiarowego dla cech niemierzalnych z zastosowaniem współczynników Kappa Cohen’a i AC1 Gwet ’a
 

Jałoszyński Klaudiusz, Pasławska Marta, Surma Mariusz, Stępień Bogdan, Serafin Ryszard, Krzyś Aleksander: Wpływ mocy mikrofal w czasie suszenia mikrofalowo - próżniowego na jakość końcową suszu z owoców pigwowca japońskiego
 

Kania Harald, Lis Teresa, Nowacki Krzysztof: Prognozowanie jakości produktu na podstawie parametrów jego wytwarzania w procesie ciągłego odlewania stali
 

Krystosiak Krzysztof, Cieśluk-Krystosiak Anna: Wskaźniki jakościowe w zarządzaniu produkcją
 

Ligarski Mariusz J., Juszczak-Wiśniewska Agata: Innowacyjna metoda do badania zaburzeń w systemie zarządzania jakością - pierwsze zestawienie wyników
 

Malinowski Przemysław, Kołosowski Mariusz, Biskupski Andrzej: Wybrane problemy jakości produkcji granulatów nawozowych - wytrzymałość granul
 

Olszewska Anna Małgorzata: Systemy i koncepcje zarządzania jakością a typ przedsiębiorstwa - wyniki badania wybranych podlaskich organizacji
 

Paszkowski Waldemar: Modelowanie jakości akustycznej środowiska zurbanizowanego
 

Skalik Paulina, Górska Monika, Prusak Rafał: Wybrane zagadnienia dotyczące optymalizacji poziomu jakości procesów produkcyjnych
 

Strykowska Karolina, Starzyńska Beata: Proces wdrażania do pracy osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu na stanowisku kontroli
 

Wojszczyk Rafał: Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych w oprogramowaniu

 

Woźniak Piotr, Wąsiński Jarosław: Praktyczne aspekty wdrożenia i zastosowania strategicznej karty wyników w organizacji

 

Zieliński Grzegorz, Starosta Anna: Wykorzystanie narzędzi jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych


CZĘŚĆ X 

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 

Baran Jolanta: Problemy aplikacyjne analizy środowiskowej cyklu życia produktu
 

Boczkowski Arkadiusz: Analiza możliwości redukcji hałasu w środowisku miejskim
 

Drozd Radosław: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy przez operatorów produkcyjnych w przedsiębiorstwie X
 

Gabryelewicz Izabela, Krupa Patryk, Kowal Edward: Klimat bezpieczeństwa a wypadkowość na przykładzie pracowników straży granicznej
 

Idzikowski Adam, Ściubak Karolina: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora traka taśmowego w procesie wytwarzania drewnianych konstrukcji więźby dachowej
 

Jasiński Zdzisław: Podział pracy w systemach wytwórczych
 

Kierach Ewa, Prusak Rafał, Skuza Zbigniew: Analiza wybranych czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa
 

Kopczewski Marian, Smal Tomasz: Program APELL - elementem systemu zarządzania bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
 

Lis Teresa, Nowacki Krzysztof, Kania Harald, Jucha Sebastian: System Lockout - Tagout dla bezpieczeństwa pracy
 

Matuszek Józef, Byrska-Bienias Kinga: Ocena i redukcja ryzyka technicznego maszyn

Midor Katarzyna, Wieczorek Andrzej: Kształtowanie jakości życia pracowników w środowisku przemysłowym - studium literaturowe
 

Nonas Beata, Staniewska Ewa, Prusak Rafał: Wybrane aspekty zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwa hutniczego
 

Nowacki Krzysztof, Łakomy Karolina, Lis Teresa: Staż pracy a kultura bezpieczeństwa
 

Osiński Filip, Grudzień Łukasz, Hamrol Adam: Świadomość prośrodowiskowa sektora MSP na podstawie realizacji projektu „Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego”
 

Pagieła Jacek, Zwolińska Danuta: Badanie świadomości kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
 

Sadłowska-Wrzesińska Joanna, Kędzierski Patrick: Treść i charakter pracy jako źródło ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy - na przykładzie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
 

Szeptuch Agata, Siwczyk Aneta, Zięcina Grzegorz: Dojrzałość procesu zapewnienia bezpieczeństwa pracy realizowanej z udziałem urządzeń dźwignicowych
 

Tabor Joanna: Safety culture in the manufacturing enterprises - selected aspects of examination
 

Wolniak Radosław, Skotnicka-Zasadzień Bożena, Zasadzień Michał: Zdefiniowanie poziomu oczekiwań osób niepełnosprawnych w zakresie barier architektonicznych w administracji publicznej
 

Wolniak Radosław, Zasadzień Michał, Skotnicka-Zasadzień Bożena: Czynniki ukryte dla barier architektonicznych w administracji publicznej
 


CZĘŚĆ XI 

ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU

 

Antosz Katarzyna, Pacana Andrzej: Wskaźnikowa ocena efektywności funkcjonowania maszyn na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa – studium przypadku
 

Furman Joanna: Poprawa skuteczności utrzymania maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku
 

Gola Arkadiusz, Kosicka Ewelina, Daniewski Kamil, Mazurkiewicz Dariusz: Analiza błędów przy ocenie wskaźnika OEE na przykładzie linii rozlewu butelkowego
 

Komoniewski Marek, Loska Andrzej, Paszkowski Waldemar, Wyczółkowski Ryszard: Przegląd możliwości i potrzeb wspomagania zarządzania i monitorowania systemu wodociągowego w ujęciu idei SmartCity
 

Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Gola Arkadiusz: Multi – criteria decision support in maintenance of machine park
 

Lipiak Jan, Ejsmont Krzysztof: Problematyka obliczania wskaźnika OEE dla maszyn fleksograficznych - studium przypadku
 

Loska Andrzej: Modelling of technical structure of municipal engineering systems driven by the SmartMaintenance idea: multi - model concept
 

Pomietlorz-Loska Marta, Byrska-Bienias Kinga: Metody i techniki zarządzania utrzymaniem ruchu - studium przypadku
 

Sitarski Kamil, Żmujdzin Michał: Analiza porównawcza funkcji systemów klasy CMMS - wyniki badań
 

Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni: Analiza awaryjności parku maszynowego wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi predykcji
 

Żółtowski Mariusz, Hadzima Branislav, Żółtowski Bogdan: Elementy mechaniki stosowanej w inżynierii diagnostyki degradacji systemów technicznych
 


CZĘŚĆ XII 

TECHNIKI INFORMATYCZNE, METODY SYMULACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Bartnicka Joanna, Kściuk Tomasz: Modelowanie procesów workflow w sali operacyjnej z zastosowaniem technologii informatycznych
 

Buchalski Zbigniew: System informatyczny jako strukturalny czynnik wspomagania działalności transportowej
 

Chmielarz Witold, Szumski Oskar: Charakterystyka e-graczy i ich preferencji w grach komputerowych
 

Dostatni Ewa, Kowalewska Agnieszka: Analiza prośrodwiskowa wyrobu i propozycja jego udoskonalenia z wykorzystaniem narzędzia informatycznego
 

Dziemba Łukasz: Dostosowanie narzędzi informatycznych do wspomagania decyzji w warunkach kryzysu
 

Dziembek Damian: Cloud Computing - charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach
 

Górski Piotr, Krot Kamil, Matusewicz Wojciech: Symulacje numeryczne fluidalnego systemu transportowego
 

Jucha Sebastian, Nowacki Krzysztof: Optymalizacja procesów produkcyjnych za pomocą narzędzi cyfrowych
 

Karbownik Karolina, Błasiak Piotr: CRM - system wspomagania wybranych obszarów logistycznych
 

Klaus Rafał, Kontor Jakub: Wsparcie IT dla Kaizen
 

Kłos Sławomir, Patalas-Maliszewska Justyna: Symulacja przebiegu procesów produkcyjnych w systemach przepływowych w oparciu o oprogramowanie Tecnomatix Plant Simulation
 

Kłosowski Grzegorz: Zastosowanie logiki rozmytej w doborze pracowników do zleceń produkcyjnych
 

Kulisz Monika: Technologie informatyczne w zastosowaniu do korekcji toru narzędzia skrawającego na obrabiarkach CNC
 

Machura Artur: Inżynieria wymagań czy inżynieria możliwości?
 

Orłowski Cezary, Deręgowski Tomasz, Kurzawski Miłosz, Ossowska Katarzyna, Ziółkowski Artur: Wykorzystanie miar złożoności projektu do oceny stanu ewolucji organizacji informatycznej
 

Orłowski Cezary, Deręgowski Tomasz, Kurzawski Miłosz, Ziółkowski Artur: Model służący kształtowaniu procesu zarządzania projektem informatycznym dla podniesienia gotowości do zwinnej transformacji organizacji informatycznej
 

Parys Tomasz: Scenariusze wdrożenia a bariery wdrożeniowe zintegrowanych systemów informatycznych
 

Pizoń Jakub, Lipski Jerzy: Możliwości zastosowań technologii Internetu rzeczy dla szeregowania zadań produkcyjnych w MŚP
 

Rojek Izabela, Staszyński Przemysław: Sterowanie procesem produkcji przy użyciu sieci neuronowych
 

Rybaczewska-Błażejowska Magdalena, Masternak-Janus Aneta, Bujak Edyta: Ocena cyklu życia (LCA) opakowań - butelka PET versus butelka szklana
 

Walczak Renata, Neumann Paweł, Osiecka Katarzyna, Majchrzak Tomasz: Zastosowanie metody klas odniesienia do prognozowania realizacji przedsięwzięć
 


CZĘŚĆ XIII 

INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE KADR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Kuczmaszewski Józef: Dylematy kształcenia dla „trzeciej misji”
 

Pacana Andrzej, Antosz Katarzyna: Szkolenia auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem metod pracy zespołowej
 

Paliszkiewicz Joanna: Rola mediów społecznościowych w innowacyjnym kształceniu
 

Stadnicka Dorota, Sęp Jarosław, Zielecki Władysław: Analiza współpracy z otoczeniem przemysłowym w ramach prac dyplomowych realizowanych na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Politechnice Rzeszowskiej
 

Wiśniewska Małgorzata Z., Grudowski Piotr, Plura Jiri, Nenadal Jaroslav: Kierunki działań projakościowych w obszarze szkolnictwa wyższego. Wybrane przykłady krajowe i zagraniczne
 

Zalewska-Traczyk Małgorzata: Procesowy model zarządzania własnością intelektualną w uczelni technicznej