Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

TOM II

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ VIII

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, TRANSFER WIEDZY, SYSTEMY WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI

 

Abramek Edyta, Rizun Mariia: Wykorzystanie analizy sieci społecznych do badania kapitału intelektualnego na przykładzie platformy e – learningowej

 

Brodnicki Kamil, Grzegorzewska-Mischka Ewa: Spółki spin - off innowacyjną formą kształtowania przedsiębiorczości

 

Deptuła Adam: The application of neural network to the analysis of acoustic signals for the gear pump with undercut tooth

 

Deptuła Adam, Partyka Marian A.: Analiza porównawcza dokładności w procesie wyznaczania rangi ważności parametrów konstrukcyjno - eksploatacyjnych pompy zębatej z podciętym zębem

 

Duda Jan: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą

 

Ejsmont Krzysztof, Krystosiak Krzysztof, Lipiak Jan: Zastosowanie wybranej techniki eksploracji danych w przemyśle poligraficznym

 

Halicka Katarzyna: Prospektywna analiza technologii

 

Kulińska Ewa, Dornfeld Agnieszka: Koncepcja konsolidacji systemów zarządzania jako elementów kontroli zarządczej na przykładzie Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu

 

Myjak Teresa: Proces tworzenia wiedzy w organizacji uczącej się

 

Nowakowska Marzena: Optimal decision making in competition conditions of a production organisation process employing game theory

 

Pałęga Michał, Knapiński Marcin, Kulma Wiesław: Zastosowanie metody FMEA do oceny poziomu bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie

 

Pańkowska Małgorzata: Knowledge brokers for e - healthcare prosumption

 

Paszek Alfred: Opracowanie etapów pozyskiwania wiedzy produkcyjnej dla budowy bazy wiedzy w systemach zarządzania wiedzą

 

Patalas-Maliszewska Justyna, Kłos Sławomir: Analiza wykorzystania systemu CRM w aspekcie podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych

 

Plecka Przemysław, Bzdyra Krzysztof: Fuzzy model of software implementation based on ontology

 

Rojek Izabela: Wspomaganie projektowania procesu technologicznego przy użyciu drzew klasyfikacyjnych

 

Szafraniec Marek: Wspomaganie procesu transferu wiedzy w opracowywaniu ekoinnowacji technicznych

 

Tubielewicz Katarzyna: Biznes w środowisku globalnym

 

Zalewska-Traczyk Małgorzata: Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań - aspekt własności intelektualnej

 

CZĘŚĆ IX

INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKCJI I USŁUG

 

Bajdur Wioletta M., Gajda Patrycja, Idzikowski Adam: Proces kontroli jakości wyrobów w przemyśle szklarskim

 

Chmielarz Witold: Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego

 

Czabak-Górska Izabela D., Kucińska-Landwójtowicz Aneta: Identyfikacja zaburzeń procesu produkcyjnego w oparciu o analizę błędów grubych - studium przypadku

 

Diering Magdalena, Dyczkowski Krzysztof, Hamrol Adam: Szacowanie poziomu zgodności ocen w kontroli wizualnej - problemy w wyznaczaniu współczynników typu Kappa

 

Grudowski Piotr, Brodnicka Elwira: Certyfikacja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności - aktualne trendy i perspektywy

 

Grudowski Piotr, Muchlado Mateusz: Zagrożenia związane z outsourcingiem w kontekście ISO 9000 - analiza wielokrotnego studium przypadku

 

Hys Katarzyna, Lorenc Marcin: Konkurs Polskiej Nagrody Jakości - idea, warunki i analiza wyników

 

Kucińska-Landwójtowicz Aneta: Uwarunkowania rozwoju koncepcji ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Malinowski Przemysław, Kołosowski Mariusz, Biskupski Andrzej: Zapewnienie jakości produkcji granulowanych nawozów mineralnych

 

Rączka Marek: Koncepcja „High Level Structure” w standaryzacji systemów zarządzania

 

Sitko Jacek: An analysis of selected problems related to the quality ofproducts in the automotive industry

 

Wolniak Radosław: Wykorzystanie punków kontroli jakości do poprawy procesu produkcyjnego

 

Woźniak Piotr, Wąsiński Jarosław: Zastosowanie strategicznej karty wyników uwzględniającej elementy systemu bezpieczeństwa informacji w organizacji

 

 

CZĘŚĆ X

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 

Bartnicka Joanna, Ziętkiewicz Agnieszka, Kowalski Grzegorz: Ergonomic analysis of surgeries with the use of wireless body postures measurement system

 

Boczkowski Arkadiusz: Komputerowe wspomaganie w procesie realizacji ocen oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych na środowisko

 

Duda Jerzy, Tomasiak Jacek: Redukcja emisji CO2 w procesie produkcji cementu

 

Gabryelewicz Izabela, Sadłowska-Wrzesińska Joanna, Kowal Andrzej: Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa

 

Gajda Patrycja, Bajdur Wioletta M.: Analiza zagrożeń i ocena stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie przemysłu szklarskiego

 

Kowal Edward, Gabryelewicz Izabela, Kowal Andrzej, Pietruszka Arkadiusz: Zróżnicowanie parametrów kultury bezpieczeństwa wśród pracowników kopalni miedzi

 

Kuboszek Artur: Wspomaganie procesu projektowania zabezpieczeń akustycznych na stanowiskach pracy

 

Lis Teresa, Nowacki Krzysztof, Bentkowska-Senator Krystyna: Kształtowanie optymalnych warunków pracy przy występowaniu hałasu zawodowego i pozazawodowego

 

Małysa Tomasz, Nowacki Krzysztof, Lis Teresa: Analiza zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn w aspekcie uregulowań prawnych

 

Matuszek Józef, Byrska Kinga: Racjonalizacja ergonomiczna wybranego stanowiska pracy fizycznej metodą Yager 'a

 

Michalski Krzysztof, Kurus Krzysztof: Analiza pogórniczych terenów zdegradowanych w celu ponownego zagospodarowania - studium przypadku

 

Nowacki Krzysztof, Lis Teresa, Łakomy Karolina, Małysa Tomasz: Bezpieczeństwo pracy kobiet w zakładach przemysłowych

 

Rochr Sandra: Kształtowanie środowiska pracy za pomocą kart kontrolnych stanowisk roboczych - studium przypadku

 

Tabor Joanna: Strategies of occupational hazard prevention in manufacturing

 

CZĘŚĆ XI

ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU

 

Dąbrowski Marcin: A prototypical spatial database for maintenance management for network technical systems: a case of the gas supply system

 

Furman Joanna: Ocena systemu przeglądów i napraw parku maszynowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 

Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz: Support of predictive maintenance processes using mobile devices

 

Loska Andrzej: Review of opportunities and needs of building the SmartMaintenance concept within technical infrastructure system of municipal engineering

 

Łyjak Diana, Ejsmont Krzysztof: Project of „TPM” implementation in a big food production company - case study

 

Pilarczyk Karolina: Zalety zastosowania systemów utrzymania ruchu

 

Pruszkowski Leszek: Risk Based Inspection jako nowoczesna metoda wspomagająca wydłużanie cykli międzyremontowych i wzrost dostępności mechanicznej instalacji produkcyjnych i maszyn

 

Wieczorek Andrzej: Możliwości wykorzystania środków i sposobów społecznej oceny technologii w kształtowaniu cyklu życia środków technicznych

 

Żółtowski Bogdan, Tylicki Henryk, Żółtowski Mariusz: Practical applications elements of the state prediction of technical systems design and construction

 

CZĘŚĆ XII

TECHNIKI INFORMATYCZNE, METODY SYMULACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Bojanowska Agnieszka: Metody symulacyjne w CRM

 

Bożejko Wojciech, Gnatowski Andrzej, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm przeszukiwania z zabronieniami dla cyklicznego problemu gniazdowego

 

Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Stochastyczny problem przepływowy z terminami zakończenia operacji

 

Buchwald Paweł, Rostański Maciej, Mączka Krystian: Virtual reality and mobile devices in 3D objects designing andprototyping

 

Buczacki Aleksander: Określenie wymagań - kluczowym elementem inżynierii systemów

 

Dostatni Ewa, Lepieszko Anna, Nieścierowicz Paulina: Ocena wdrożeń systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych

 

Dziemba Łukasz: Koncepcja wykorzystania technologii GIS we wspomaganiu działań służb ratowniczych dużego zakładu przemysłowego

 

Dziembek Damian: Systemy Business Intelligence w modelu SaaS w działalności małych i średnich przedsiębiorstw

 

Grabara Janusz: Zrównoważona informatyka w niezrównoważonym społeczeństwie

 

Karwowska Karolina: A computer database system supporting the management of public tenders

 

Klaus Rafał, Piotrowski Marek: Architektura zarządzania usługą nadrzędną w organizacji

 

Kłosowski Grzegorz: Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym

 

Kopczewski Marian, Tobolski Marek: Information security as an element of security strategy of a company

 

Lipski Jerzy: Internet rzeczy w zastosowaniu do sterowania produkcją

 

Luściński Sławomir: Perspectives on data engineering: emerging role in organisation development

 

Milewska Elżbieta: Projektowanie systemu informatycznego wspomagającego pracę specjalisty - studium przypadku

 

Paliszkiewicz Joanna: Rola zaufania w handlu elektronicznym w świetle badań literaturowych

 

Parys Tomasz: Cloud Computing - korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników

 

Paszkowski Waldemar: Innowacyjna metoda oceny hałasu drogowego w środowisku miejskim

 

Sołtysik-Piorunkiewicz Anna: Web technology in mobile organization management

 

CZĘŚĆ XIII

INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE KADR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

 

Flak Olaf, Hoffmann Kinga: Teoretyczne podstawy Barometru Rynku Szkoleń 2014

 

Flak Olaf, Hoffmann Kinga: Wyniki empiryczne Barometru Rynku Szkoleń 2014

 

Gola Arkadiusz, Kaniewska-Pawik Ilona, Świć Antoni: Analiza poziomu współpracy w obszarze nauka - biznes na przykładzie pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Lubelskiej

 

Kaźmierczak Jan: Zagadnienia interdyscyplinarne w programie studiów na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”

 

Stadnicka Dorota: Fabryka dydaktyczna - efektywna metoda nauczania narzędzi lean - case study