Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

TOM – JĘZYK ANGIELSKI

CONTENTS

PART I

PRODUCTS AND PROCESSES INNOVATION

Bielski Ireneusz, Bacior Michał: Innovation in various models of the strategy of competing on the market

Chwastyk Piotr: The possibility of applying the selected cost estimation techniques in innovation processes

Gierulski Wacław, Kaczmarska Bożena: Evaluating the level of technology development - a mathematical model

Grabara Janusz: Changes in energy supply structure as an example of green logistics conception realization in power plants

Jasieński Michał, Rzeźnik Magdalena, Candi Marina: Understanding and innovating business models: some basic methodological issues

Plebanek Stanisław: Lean Management as an approach supporting innovativeness

Szymonik Andrzej: Tools for support and enhancement of production processes in an innovative company

Tabor Joanna: Assessment of implementation of work safety management processes in manufacturing companies that have varying risk categories

PART II

EFFECTIVENESS, PRODUCTIVITY AND ORGANIZATION OF ENTERPRISES

Czerwińska-Lubszczyk Agnieszka, Michna Anna: SMEs of the construction industry in economic slowdown

Gąbka Joanna: Clusters development and integration supporting tools and methods

Koliński Adam, Koliński Marek: The use of Hungarian method in the evaluation of production efficiency

Ogórek Marzena, Frączek Tadeusz, Skuza Zbigniew: Effectiveness of the ion nitriding of steels X5CrNi18-10, X2CrNiMo17-12-2

Stachowiak Agnieszka, Szczuka Marek: Capacity development strategy - a case study analysis

PART III

ENGINEERING OF MANUFA CTURING PROCESSES

Grudowski Piotr, Leseure Ewa: How to adapt Lean Six Sigma to improve performance of SMEs of manufacturing sector?

Wyszyński Dominik, Gawlik Józef, Janusz Marta: Application of DPSS Nd:YAG (532nm) laser for precise machining of diamond

PART IV

KNOWLEDGE MANAGEMENT, DECISION SUPPORT SYSTEMS

Deptuła Adam, Partyka Marian A.: Discrete optimization of a gear pump after tooth undercutting by means of complex multi - valued logic trees

Flak Olaf: Concept of managerial tools based on the system of organizational terms

Magda Roman: Inference problems in the expert system supporting planning and designing the development and exploitation workings in the hard coal mine

PART V

INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Kurpisz Adam: Simple algorithms for Rectangle Packing Problem - from theory to experiments

Pękala Jacek: Data completeness verification in the process of providing the inter operability of production enterprise systems

Urbański Radosław, Bzdyra Krzysztof: Cloud Computing Customer Relationship Management for small medium enterprises

PART VI

TRAINING OF STAFF IN THE MANAGEMENT AND PRODUCTIONS ENGINEERING WITH PARTICULAR EMPHASIS ON INNOVATION

Gawlik Remigiusz, Siklós Balazs: Managing the quality of higher education in scope of some theories

Mesjasz-Lech Agata, Nitkiewicz Tomasz, Otola Iwona, Pachura Aneta, Grabara Janusz: The assessment of engineers contribution to business sector innovation in Upper Silesia region

Śpiewak Justyna, Januszewski Arkadiusz: Scientific research in the laboratory of management accounting and controlling systems at the faculty of management and possibilities of using its resultsfor students' education

 

TOM – JĘZYK POLSKI

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

INNOWACYJNOŚĆ PROCESÓW I PRODUKTÓW

Abramek Edyta: Prosumpcja w rozwoju systemów informatycznych zarządzania

Baran Jolanta, Janik Agnieszka: Zastosowanie wybranych metod analizy i oceny wpływu cyklu życia na środowisko w procesie ekoprojektowania

Baran Jolanta, Ryszko Adam: Opracowanie i wdrażanie ekoinnowacji technicznych a ekoprojektowanie - integracja procesów i wskazówki metodyczne ich realizacji

Chajęcki Andrzej, Bojar Mieszko: Fuzje i koncentracje jako czynnik mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw

Cieśliński Wojciech B., Mierzyński Jakub: Roadmapping - model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw

Gierulski Wacław, Kaczmarska Bożena, Sulerz Aleksandra: Audyt technologiczny w procesie badania innowacyjności przedsiębiorstw

Jagoda-Sobalak Dominika, Knosala Ryszard: Implementacja metod inwentycznych w projektowaniu innowacyjnego produktu

Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata: Klienci i strony zainteresowane utrzymania ruchu

Jurczyk-Bunkowska Magdalena: Niepewność jako kryterium klasyfikacji decyzji w planowaniu procesów innowacji

Kaczmarska Bożena: Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw na podstawie zasobów internetowych

Kaźmierczak Jan: Ocena oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii („TechnologyAssessment")

Kowalczyk-Pasek Agata, Bajdur Wioletta M.: Perspektywy efektywnego oczyszczania wód dołowych w górnictwie

Krajewska Joanna, Boratyńska-Sala Anna: Innowacyjne zastosowanie metodyki TRIZ w coachingu

Kroik Janusz, Skonieczny Jan: Innowacja społeczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Krot Kamil, Górski Piotr, Matusewicz Wojciech: System transportu fluidalnego w obróbce horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych

Kucińska-Landwójtowicz Aneta: Podejście procesowe w zarządzaniu innowacjami

Lorenc Marcin, Cegielski Krzysztof, Cegielska Aleksandra: Innowacje technologiczne motorem napędowym wzrostu wydajności najnowszych procesorów

Mądra Joanna: Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP

Motyka Sabina: Wewnętrzne uwarunkowania kreowania systemu innowacji w organizacji

Musiał Mateusz, Chrapek Krzysztof, Główka Mateusz: Synchronizacja pracy serwonapędów AC w realizacji złożonych ruchów elementów wykonawczych robotów i maszyn

Niziałek Izabela: Zrównoważony rozwój w sektorze drzewnym

Spałek Seweryn: Przykład wykorzystania metodyk i Agile w projekcie badawczym

Szeptuch Agata: Procesowe uwarunkowania zarządzania strategicznego w organizacjach

Tomczak-Horyń Kamila, Knosala Ryszard: Dobór metody generowania innowacyjnego produktu na przykładzie praktycznym

CZĘŚĆ II

EFEKTYWNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Zintegrowany proces transportu i montażu elementów obiektu mostowego

Burchart-Korol Dorota, Kruczek Mariusz, Czaplicka-Kolarz Krystyna: Wykorzystanie ekoefektywności w ocenie poziomu ekoinnowacyjności

Dostatni Ewa, Karwasz Anna, Diakun Jacek: Metoda szacowania kosztów recyklingu wyrobów AGD na etapie projektowania

Franik Tadeusz, Franik Ewa: Wpływ kryzysu gospodarczego na efektywność polskiego górnictwa i innych sekcji przemysłu

Jakubczyk Katarzyna, Wirkus Marek: Konsultacje społeczne jako element realizacji dużych projektów infrastrukturalnych - studia przypadków

Luściński Sławomir: Koncepcja luk w obszarze zarządzania modelu mapy rozwoju organizacji

Olszewska Anna M.: Diagnoza poziomu wykorzystania narzędzi i metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwach Podlasia

Osuszek Łukasz: Ocena efektywności inwestycji w rozwiązania BPM

Sorbian Iwona: Ponad dwukrotny wzrost efektywności produkcji w okresie czterech miesięcy w zakładzie stolarki budowlanej - studium przypadku

Stoma Monika, Piekarski Wiesław: System analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego RABC w pralni a inne systemy zarządzania w przemyśle rolno - spożywczym

Stoma Monika: Certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

Tubielewicz Andrzej: Koncepcj a tworzenia organizacji sieciowej

Tubielewicz Katarzyna: Międzypokoleniowa sieć współpracy zawodowej jako baza do transferu wiedzy

Walentynowicz Piotr: Zakres zastosowania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań empirycznych

Wirkus Marek, Chmielarz Anna: Metody doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Zelga-Szmidla Anna: Wybrane elementy zarządzania sprzedażą w przedsiębiorstwach przemysłu tłuszczowego

CZĘŚĆ III

ORGANIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Bednarz Leszek: Standaryzacja pracy i zasobów w strumieniu wartości

Jasiński Zdzisław: Organizacja przebiegu pracy w systemie produkcyjnym

Matuszek Józef, Kurczyk Dawid: Tendencje rozwoju w projektowaniu i zarządzaniu procesami produkcji

Milewska Elżbieta: Reorganizacja procesów biznesowych implikowana wdrożeniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją

Pempera Jarosław, Żelazny Dominik: Równoległy algorytm SA dla pewnego problemu wielokryterialnego

Plutecki Zbigniew: Zarządzanie pracą maszyn elektrycznych z wykorzystaniem systemów do monitorowania wyładowań niezupełnych

Sitko Jacek, Gajdzik Bożena: Charakterystyka funkcjonowania systemu magazynowego w firmie Market S.A

Stasiuk Anna Katarzyna, Werner-Lewandowska Karolina: Rola ryzyka w zarządzaniu produkcją

Wolniak Radosław: Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle

CZĘŚĆ IV

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, HARMONOGRAMOWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH

Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm neuro - tabu dla problemu gniazdowego szeregowania zadań

Buchalski Zbigniew: Heurystyczny algorytm szeregowania zadań w systemie maszyn równoległych z kryterium minimalno - czasowym

Dziembek Damian: System CRM w modelu SaaS w działalności organizacji wirtualnej

Iwańkowicz Remigiusz: Planowanie zapotrzebowania materiałowego procesów montażu wielkowymiarowych konstrukcji oceanotechnicznych

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Procedury generowania harmonogramu dla problemu maksymalizacji zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla projektu rozliczanego etapowo

Krawczyk Joanna: Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie

Pruszkowski Leszek: Planowanie i harmonogramowanie obsługi eksploatacyjnej w przedsiębiorstwie

Rudy Jarosław, Żelazny Dominik: Szeregowanie wielokryterialne w zastosowaniach sieciowych

CZĘŚĆ V

INŻYNIERIA PROCESÓW WYTWARZANIA

Bajdur Wioletta M.: Model pozyskiwania nowych produktów polimerowych stosowanych w oczyszczaniu wód kopalnianych

Duczkowska-Kądziel Anna, Duda Jerzy, Wasilewski Marek: Innowacyjne czyste technologie szansą rozwoju przemysłu

Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef: Badania skuteczności klejenia stopu tytanu TI6AL4V i stali nierdzewnej 0H18N9

Lipiec Piotr, Skoczypiec Sebastian: Niekonwencjonalne metody obróbki materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego

Sygut Mariola, Kawałek Anna, Dyja Henryk: Ekonomiczny aspekt wykorzystania wykrojów modyfikowanych podczas walcowania prętów okrągłych

Wasilewski Marek, Duczkowska-Kądziel Anna, Duda Jerzy: Wykorzystanie nowoczesnych technik modelowania numerycznego w celu minimalizacji spadku ciśnienia w odpylaczach cyklonowych stosowanych w procesie wypalania klinkieru

Wittbrodt Piotr: Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego do oceny zużycia frezu kulistego

CZĘŚĆ VI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI I USŁUGOWYMI

Trzciński Roman: Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w umowach przedsięwzięć budowlanych

Węsierski Tadeusz: Zarządzanie adaptacyjne przygotowaniem projektu budowy osiedla mieszkaniowego „Ptasia"

CZĘŚĆ VII

LOGISTYKA, ŁAŃCUCHY DOSTAW

Bojar Waldemar, Leszczyński Jan: Doskonalenie procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie (studium przypadku)

Jagiełło Szymon, Żelazny Dominik: Algorytm równoległy dla problemu marszrutyzacji

Kasperek Marek: Model działania operatora 4PL

Klimas Patrycja, Twaróg Sebastian: Wpływ bliskości międzyorganizacyjnej na wzrost poziomu integracji łańcuchów dostaw

Lorencowicz Edmund, Lorencowicz Hanna: Próba oceny rynku części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych w Polsce

Rostek Michaela, Knosala Ryszard: Koncepcja oceny wpływu działań logistycznych na produktywność w przedsiębiorstwie

CZĘŚĆ VIII

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, SYSTEMY WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI

Bartnicka Joanna: Uwarunkowania procesu absorpcji wiedzy technicznej personelu szpitalnego na przykładzie eksploatacji narzędzi chirurgicznych

Bożejko Wojciech, Gniewkowski Łukasz: Równoległy algorytm poszukiwania z zabr onieniami układania planu zajęć

Buchalski Zbigniew: Ekspertowe inteligentne środowisko wspomagania procesu doradczo - decyzyjnego

Buchalski Zbigniew: Wykorzystanie procedur wspomagających podejmowanie decyzji na rynku usług transportowych

Duda Jan: Rozwój metod projektowania procesów technologicznych obróbki

Górska Izabela D., Partyka Marian A.: Analiza porównawcza metod regresji wielokrotnej i wielowartoś ciowych decyzyjnych drzew logicznych dla sprawności pompy zębatej

Klaus Rafał, Nowak Agata: Zarządzanie wiedzą w organizacji z wykorzystaniem narzędzi IT

Mleczko Katarzyna, Winkler Teodor: Ścieżki dostępu do zasobów wiedzy przedmiotowej w organizacji szpitalnej

Myjak Teresa: Wybrane procesy zarządzania wiedzą na przykładzie agencji ubezpieczeniowej

Paliszkiewicz Joanna: Orientacja przedsiębiorstwa na zaufanie w gospodarce opartej na wiedzy

Partyka Marian A., Tiszbierek Agnieszka: Drzewiasta analiza interakcyjnych zmiennych decyzyjnych w optymalizacji pompy wirowo - śmigłowej

Paszek Alfred: Opracowanie symbolicznej reprezentacji wiedzy produkcyjnej w budowie systemu zarządzania wiedzą

Podobińska-Staniec Marta, Celej Maciej: Kapitał intelektualny a restrukturyzacja przedsiębiorstw

Szymszal Jan, Lis Teresa, Maliński Marian, Nowacki Krzysztof: Optymalizacja produkcji odlewni z wykorzystaniem symulacji zdarzeń dyskretnych

Wolny Wiesław: Formy prosumpcji w systemach info rmatycznych

Żytniewski Mariusz: Modelowanie wiedzy o użytkowniku w systemach wszechobecnych

CZĘŚĆ IX

INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKCJI I USŁUG

Kołosowski Mariusz: Koszty procesów w rachunku kosztów działań

Loska Andrzej: Modelowy przegląd badań dla potrzeb skuteczności funkcjonowania służb utrzymania ruchu przedsiębiorstwa przemysłowego

Pfeifer Stanisław, Piekarczyk Elżbieta: Możliwości i ograniczenia w stosowaniu metod inżynierii jakości do oceny odzieży wielofunkcyjnej

Skotnicka-Zasadzień Bożena: Doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym z zastosowaniem metod projektowania jakości

Staniszewska Anna, Marczewska-Kuźma Roma, Mazur Anna: Weryfikacja jakości przedmiotu zamówienia

Zator Sławomir, Gasz Rafał: Metody wykorzystania analizy obrazu do kontroli jakości odlewów

Żółtowski Mariusz, Żółtowski Bogdan: Zarządzanie jakością procesu eksploatacji maszyn

CZĘŚĆ X

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Berkowska Anna, Drzewiecka Milena, Mrugalska Beata: Analiza obszarów techniczno - organizacyjnych wpływających na za rządzanie bezpieczeństwem pracy

Idzikowski Adam, Bajdur Wioletta M.: Analiza zagrożeń środowiskowych i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie odlewniczym

Idzikowski Adam, Bajdur Wioletta M.: Działania na rzecz bezpieczeństwa środowiska pracy w przedsiębiorstwie dystrybucji gazu

Lis Teresa, Nowacki Krzysztof, Małysa Tomasz, Szymszal Jan: Ergonomiczna diagnostyka stanowiska pracy przy komputerze

Małysa Tomasz, Lis Teresa, Nowacki Krzysztof, Szymszal Jan: Wymagania prawne w zarządzaniu bezpieczeństwem użytkowania maszyn

Rączka Marek: Znormalizowane systemy zarządzania jako narzędzie kształtowania środowiska pracy

Tabor Joanna: Ocena bezpieczeństwa pracy w przetwórstwie przemysłowym na podstawie analizy zagrożeń zawodowych

CZĘŚĆ XI

TECHNIKI INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I INŻYNIERII PRODUKCJI

Dostatni Ewa, Niewiadomski Przemysław: Implementacja autorskiego narzędzia informatycznego wspomagającego wytwarzanie

Gawlik Józef, Kiełbus Anna, Karpisz Dariusz: Problematyka gromadzenia wiedzy o precyzyjnej obróbce materiałów o specjalnych właściwościach

Gryko-Nikitin Anna: Obliczenia równoległe w zagadnieniach pola temperatury w nanoukładach elektronicznych

Kłos Sławomir, Patalas Justyna: Informatyczne wspomaganie procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora MSP

Kopczewski Marian, Tobolski Marek: Cykl życia hurtowni danych w przedsiębiorstwie produkcyjnym sprzętu przeciwpożarowego

Lipski Jerzy: Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie

Makuchowski Mariusz: Wektorowe kodowanie permutacji. Nowe operatory genetyczne

Mazurczak Jerzy, Kudelska Izabela: Komputerowe wspomaganie projektowania struktur produkcyjnych

Tiszbierek Agnieszka: Komputerowe systemy automatycznej klasyfikacji i rozpoznawania twarzy

Wittbrodt Piotr: Optymalizacja procesów obróbki skrawaniem z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Woźnicka Katarzyna, Pawlak Magdalena: System MAXIMO jako narzędzie wspomagania procesu eksploatacji maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym

CZĘŚĆ XII

KSZTAŁCENIE KADR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INNOWACYJNOŚCI

Gajdzik Bożena: Kompetencje innowacyjne w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem

Gola Arkadiusz, Świć Antoni: Współpraca nauka - biznes w inżynierii produkcji - problemy i wyzwania

Marcińczyk Bożena, Skołud Bożena: Działanie w priorytecie, czyli zarządzanie projektem dydaktycznym

Stadnicka Dorota, Zielecki Władysław, Sęp Jarosław: Innowacyjna koncepcja nauczania w Lean Learning Academy