Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

 

TOM - JĘZYK ANGIELSKI

CONTENTS

PART I

PRODUCTS AND PROCESSES INNOVATION

Balcerak Alicja: An innovation through a complexity lens

Bartnicka Joanna: Management of innovations in life cycle of surgical instruments

Chwastyk Piotr: Costs of innovation as a factor in the choice of innovative solutions

Flak Olaf, Hoffmann Kinga: Introductory diagnosis of management trainings on innovations. Part I

Flak Olaf, Hoffmann Kinga: Introductory diagnosis of management trainings on innovations. Part II

Jasieński Michał, Rzeźnik Magdalena: Innovatics – a new toolbox of skills for innovative production managers

Jurczyk-Bunkowska Magdalena: The tasks of knowledge management system in the context of the risks associated with the innovation processes

Kaczmarska Bożena, Gierulski Wiesław: Technological parks as an element of innovation systems infrastructure

Nitkiewicz Tomasz: Fostering eco-innovation development and implementation in Polish companies through Operational Program Innovative Economy

Rosienkiewicz Maria, Helman Joanna: Application of a simulation model in the product development process improvement

Sitko Jacek: The innovative process of initiating new product in aspect problems of management

Wasiak Andrzej: Knowledge transfer – a tool for innovation and technological Progress

PART II

EFFECTIVENESS, PRODUCTIVITY AND ORGANIZATION OF ENTERPRISES

Fuksa Dariusz: The method for the assessment of the impact of the hard coal users’ variable demand on the profitability of mines

Klimas Patrycja: Network life cycle and anchoring processes

Luściński Sławomir, Gierulski Wacław: Diagnose of the organization development - research results

Midor Katarzyna, Tarasiński Leszek: Sustained development in economy as a direction of enterprise development

Żarski Wojciech: Economic aspects of production of fuel briquette from Agro biomass

PART III

PRODUCTION MANAGEMENT, PRODUCTION ORDERS SCHEDULING

Bożek Andrzej, Wysocki Marian, Żabiński Tomasz: Flow profile propagation method for modelling and simulation of production with continuous processes

Buchalski Zbigniew: An heuristic solution procedure to minimize the total processing time of tasks in parallel machines system

Domański Roman, Adamczak Michał, Cyplik Piotr: Manufacturing costs in conventional and lean manufacturing

Gola Arkadiusz, Świć Antoni: Directions of manufacturing systems’ evolution from the flexibility level point of view

Jardzioch Andrzej, Bartosz Skobiej: Queue algorithms analysis in flexible manufacturing systems including variable changeover times

Krawczyk Joanna: Implementing TPM method in the production enterprises

PART IV

PROJECT MANAGEMENT OF MANUFACTURING, SERVICE AND LOGISTICS

Flajszok Iwona, Stawinoga Alojzy, Pradela Agata: Ways of financing the tasks of the educational system

Kulińska Ewa: Estimation of risk in logistic process of transport

Łapuńka Iwona, Pisz Iwona: Multi criterion efficiency evaluation of investment projects performed in uncertainty conditions

Pisz Iwona, Łapuńka Iwona: The idea of operationalization of the conceptual model of project driven orders for small and medium-sized enterprises in conditio of uncertainty

PART V

KNOWLEDGE MANAGEMENT, DECISION SUPPORT SYSTEMS

Bartnicka Joanna, Mleczko Katarzyna, Winkler Teodor, Dąbrowski Daniel: Knowledge based method of enhancing professional skills of scrub nurses

Chlebus Edward, Krot Kamil, Kuliberda Michał: Knowledge processing mechanisms for automated manufacturing processes planning

Deptuła Adam: Decision analysis of designing guidelines in conditions of uncertainty in the analysis of dynamic properties of machine systems

Gąbka Joanna, Susz Sławomir, Chlebus Edward: A concept of advisory system supporting partner selection in virtual organizations

Kopczewski Marian, Pączek Bartłomiej, Tobolski Marek: Data warehousing in the oceanographic support of maritime forces of the Polish Navy

Podobińska-Staniec Marta, Celej Maciej: Adaptive Case Management - a modern way of supporting knowledge management processes in an enterprise

Żółtowski Bogdan, Żółtowski Mariusz: Information processing in the process of making exploitation decisions

PART VI

QUALITY ENGINEERING OF PRODUCTION AND SERVICE, SHAPING THE WORK ENVIRONMENT

Gawlik Józef, Rewilak Jan, Tokaj Tomasz: Application of PPAP tools in production preparation management

Grynkiewicz-Bylina Beata: Designing, prototyping and manufacture of safe toys made of plastics

Kołosowski Mariusz, Kucińska-Landwójtowicz Aneta: Process cost calculation method as a tool for supporting process oriented management in the company

Kwiatkowska Joanna, Scherer Magdalena: Young customer in the Internet and usability of web pages

Loska Andrzej: Some aspects of exploitation culture

Ostrowska Sabina, Wronka Martyna: Monitoring strategy card as a tool for monitoring the implementation of strategy in the public health care unit

Skotnicka-Zasadzień Bożena: Monitoring of mining equipment failure based on selected quality management tools

Steinerowska Sylwia: The role of social enterprise in a mixed economy of rural service provision

Wieczorek Andrzej: Needs and opportunities to use the model of the selected features of system: man – technical mean – environment in using and maintenance management in enterprise

Zasadzień Michał: Measurement and analysis of internal customer satisfaction on the example of production department and maintenance unit

PART VII

INFORMATION TECHNOLOGY IN BUSINESS MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING

Brzozowicz Luiza, Kęsek Marek: Using the ITIL standard for more effective IT department management at a modern company

Cholewa Mariusz, Czajka Jacek: Workflow management system for the process of managing engineered tools offers

Duda Jan: Computer aided work time standardization in integrated development of product, process and manufacturing system

Górski Piotr, Iżykowski Stanisław: Simulation analysis of static and dynamic properties of a parallel kinematic machine

Helman Joanna, Rosienkiewicz Maria: The concept of use of enterprise resource planning system in the process of realization of the production order

Palonka Joanna, Porębska-Miąc Teresa: Innovative telecommunication technologies in logistics

Sołtysik-Piorunkiewicz Anna: Implementation of IT systems in health protection

Żółtowski Mariusz, Żółtowski Bogdan: Company information techniques in production engineering

 

TOM - JĘZYK POLSKI

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

INNOWACYJNOŚĆ PROCESÓW I PRODUKTÓW

Bajdur Wioletta M., Henclik Anna: Innowacyjne rozwiązania w procesach produkcji polimerów stosowanych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych

Boratyńska-Sala Anna: Trizowski „Idealny System Techniczny” w zastosowaniu do organizacji zarządzania

Chlebus Edward, Jodkowski Bolesław, Krot Kamil, Kuliberda Michał, Musiał Mateusz: Inteligentne przetwarzanie danych w procesach skanowania obiektów dla potrzeb recyklingu

Jagoda-Sobalak Dominika, Knosala Ryszard: Zastosowanie metod inwentycznych w procesie projektowania na przykładzie praktycznym

Karlińska Barbara, Knosala Ryszard: Analiza technik kreatywnego rozwiązywania problemów na wybranych przykładach praktycznych

Landwójtowicz Anna, Knosala Ryszard: Koncepcja modelu analizy ryzyka finansowego przedsięwzięć innowacyjnych

Lorenc Marcin, Cegielski Krzysztof: Nowe trendy rozwoju mikroprocesorów

Motyka Sabina: Ochrona własności intelektualnej w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Piszczek-Kaiser Halina: Wpływ innowacyjnych struktur klastrowych na atrakcyjność inwestycyjną w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Podolski Mirosław: Polityka innowacyjna Polski wobec doświadczeń Chin

Pyszka Adrian: Społecznie odpowiedzialne innowacje – konieczność czy moda?

CZĘŚĆ II

EFEKTYWNOŚĆ, PRODUKTYWNOŚĆ I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Fuksa Dariusz, Kęsek Marek, Ciszyńska Ewa: Ocena dokładności i przydatności metod szacowania kosztów stałych i zmiennych w podejmowaniu decyzji ekonomicznych

Kamińska Anna, Skonieczny Jan: Transfer technologii z uniwersytetu do biznesu

Kielerz Anna: Elementy inteligentnych sieci energetycznych – smart grid ready

Kokot Marek, Szymkowiak Marek: Ekonomiczne aspekty oszczędności energii na przykładzie zakładu produkcji dachówek ceramicznych

Nowakowski Antoni, Zair Abdullah: Model systemu zarządzania inwestycjami w zintegrowanych systemach zarządzania na przykładzie systemu zarządzania inwestycjami dla jednostki samorządu terytorialnego

Wirkus Marek, Chmielarz Anna: Środowiskowe aspekty wdrażania koncepcji Lean Manufacturing

Zaborowski Mirosław: Rachunkowość w systemach sterowania procesami biznesowymi przedsiębiorstw

CZĘŚĆ III

ORGANIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Antosz Katarzyna, Stadnicka Dorota: Identyfikacja działań realizowanych w zarządzaniu infrastrukturą techniczną w dużych przedsiębiorstwach

Mączyński Wojciech, Nahirny Taras: Efektywność służb utrzymania ruchu jako składowa efektywności przedsiębiorstwa

Pruszkowski Leszek: Facility Management jako innowacyjna koncepcja zarządzania procesami pomocniczymi

Wirkus Marek, Bąk Karol: Usprawnienie zagospodarowania przestrzennego procesu produkcyjnego – studium przypadku

CZĘŚĆ IV

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, HARMONOGRAMOWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH

Bojar Waldemar, Wełnitz Marcin: Efektywne zarządzanie produkcją suszu poprzez wariantowanie planowanych decyzji

Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Algorytmy memetyczne dla pewnego problemu potokowego w budownictwie

Bożejko Wojciech, Hejducki Zdzisław, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych

Dudziak Agnieszka, Piekarski Wiesław, Stoma Monika: Zarządzanie kosztami według koncepcji Kaizen

Kielec Roman, Edl Milan: System decyzyjny w optymalnym harmonogramowaniu procesów produkcyjnych

Makuchowski Mariusz: Algorytm perturbacyjny dla problemu przepływowego

Pempera Jarosław: Optymalizacja w karuzelowych systemach przepływowych

Trojanowska Justyna, Pająk Edward: Planowanie i sterowanie produkcją wieloasortymentową

Żywicki Krzysztof, Kret Natalia: Założenia doboru metody sterowania produkcją na podstawie uwarunkowań determinujących ich zastosowanie

CZĘŚĆ V

INŻYNIERIA PROCESÓW WYTWARZANIA

Chlebus Edward, Chrapek Krzysztof, Jodkowski Bolesław, Musiał Mateusz, Kierociński-Węgrzyn Wojciech: Sterowanie adaptacyjne robota przemysłowego wyposażonego w głowicę laserową

Duda Jerzy, Siemiątkowski Grzegorz: Innowacyjna metoda identyfikacji uszkodzeń i planowania remontu wyłożenia ogniotrwałego w piecu obrotowym

Franik Tadeusz: Ocena istotności wybranych czynników wpływających na postęp drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalni węgla kamiennego

Kłonica Mariusz, Kuczmaszewski Józef: Ozonowanie, jako efektywna i ekologiczna metoda kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów polimerowych

Musiał Mateusz, Chlebus Edward, Krot Kamil, Chrapek Krzysztof: Automatyzacja systemu transportowego na linii technologicznej do recyklingu sprzętu AGD

CZĘŚĆ VI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRODUKCYJNYMI I USŁUGOWYMI

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Procedury odpornej alokacji zasobów dla problemu harmonogramowania projektu z ważonymi kosztami niestabilności

Marcińczyk Bożena, Skołud Bożena: Harmonogramowanie z ograniczeniami projektów współbieżnych

Spałek Seweryn: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy element oceny stopnia dojrzałości projektowej organizacji

Wirkus Marek, Węsierski Tadeusz: Zarządzanie adaptacyjne na przykładzie programu „Pomorska Kolej Metropolitalna

CZĘŚĆ VII

LOGISTYKA, ŁAŃCUCHY DOSTAW

Bednarz Leszek: Mechanizmy i sposoby koordynacji w łańcuchach dostaw

Buchalski Zbigniew: Efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową firmy handlowej wspierane przez system doradczo-decyzyjny

Fuksa Dariusz, Ciszyńska Ewa, Łyko Paulina: Pozytywne aspekty wykorzystania biogazu na przykładzie transportu

Kozik Piotr, Sęp Jarosław: Systemowe planowanie remontów silników lotniczych z wykorzystaniem Sztucznych Sieci Neuronowych

Mijalska-Szewczak Izabela, Stoma Monika: Systemy telematyczne zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym w badaniach własnych

CZĘŚĆ VIII

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, SYSTEMY WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI

Dostatni Ewa: Ontologia agentów wspomagających proekologiczne projektowanie

Franik Tadeusz: Identyfikacja źródeł informacji dla potrzeb tworzenia bazy wiedzy niezbędnej w projektowaniu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalni węgla kamiennego

Łabęda-Grudziak Zofia Magdalena: Metoda oszacowania niepewności addytywnego modelu regresji na potrzeby układu detekcji instalacji gazociągowej

Napieraj Aneta, Sukiennik Marta: Zarządzanie wiedzą w aspekcie tworzenia zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym

Paliszkiewicz Joanna: Zaufanie a zarządzanie wiedzą – przegląd literatury

Partyka Marian A., Garbacz Grzegorz: Zastosowanie kombinatoryki do analizy wyników badań zmęczenia tworzyw konstrukcyjnych

Paszek Alfred: Opracowanie systemu zarządzania wiedzą wspomagającego technologiczne przygotowanie produkcji

Serafin Ryszard, Knosala Ryszard: Koncepcja budowy systemu wspomagającego ocenę ryzyka realizacji projektów logistycznych z zastosowaniem indukcyjnego mechanizmu pozyskiwania wiedzy

Stoma Monika: Analiza rynku certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w latach 2006-2009

Sworowska Anna: Proces konstruowania map przepływów wiedzy

Żelazny Dominik: Wielokryterialna optymalizacja pracy systemu wytwarzania o strukturze przepływowej

CZĘŚĆ IX

INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKCJI I USŁUG

Grudzień Łukasz: Koncepcja oceny jakości informacji o procesach w systemach zarządzania

Iwaniec Michał: Systemowe podejście do gromadzenia i analizy danych w kontekście zarządzania jakością

Kucińska-Landwójtowicz Aneta, Kołosowski Mariusz: Determinanty dojrzałości procesowej organizacji

Kwiatkowska Joanna: Metody i techniki ewaluacji interakcji człowiek-komputer, a tradycyjny podział badań: jakościowe vs ilościowe

Zborowski Marek: Wykorzystanie zmodyfikowanego narzędzia eQual 5.0 do badania jakości stron internetowych wybranych polskich uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

CZĘŚĆ X

KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Bajdur Wioletta M., Idzikowski Adam: Analiza i ocena ryzyka zawodowego wybranych stanowisk pracy w zakładzie odkrywkowym dolomitu

Kaźmierczak Jan, Wilińska Anna: Metody i techniki wspomagania konsultacji społecznych dla potrzeb zarządzania klimatem akustycznym miasta

Kopczewski Marian, Pączek Bartłomiej, Tobolski Marek: Zarządzanie ochroną przeciwpożarową w małej i średniej firmie

Kowal Edward, Dudarski Grzegorz: Zmiany sprawności psychomotorycznej i zmęczenia zależnie od zmiany roboczej

Matuszek Józef, Byrska Kinga: Ocena uciążliwości pracy na wybranych stanowiskach roboczych na podstawie określania wydatku energetycznego

CZĘŚĆ XI

TECHNIKI INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I INŻYNIERII PRODUKCJI

Babirecki Wojciech: Komputerowe wspomaganie procesów dodatkowych w małym przedsiębiorstwie

Basl Josef, Sąsiadek Michał: Innowacyjna rola ICT w społeczeństwie i w gospodarce

Buchalski Zbigniew, Buchalski Robert: System informatyczny do zarządzania organizacją pracy firmy kurierskiej

Ćwikła Grzegorz: Elementy i systemy umożliwiające pozyskiwanie, analizę i prezentację danych produkcyjnych

Kęsek Marek, Fuksa Dariusz: Komputerowe wspomaganie wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym

Klaus Rafał, Stróżyk Tomasz: Problemy integracji systemów IT zarządzania produkcją

Korzus Roman: Zintegrowane rozwiązania do obrabiarek CNC SINUMERIK i NX CAM

Krzak Jacek: Nowe systemy CNC SINUMERIK 828D i SINUMERIK 840D solution line

Reclik Daniel, Kost Gabriel G.: System projektowania i zamawiania mebli ukierunkowany na potrzeby klienta

Stanek Stanisław, Zadora Piotr, Żytniewski Mariusz, Kowal Radosław: Systemy wszechobecne oraz technologie agentowe

Stoma Monika, Dudziak Agnieszka, Piekarski Wiesław: Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISMS z wykorzystaniem komputerowo wspomaganych technik auditowania CAAT

Tiszbierek Agnieszka: Innowacyjne metody tworzenia grafiki trójwymiarowej na przykładzie programu ProFORMA

Walaszczyk Anna: Systemy informacyjne w rolnictwie precyzyjnym

Wolniak Radosław: Funkcjonowanie witryn internetowych jako narzędzia marketingowego w przedsiębiorstwach przemysłowych

CZĘŚĆ XII

KSZTAŁCENIE KADR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INNOWACYJNOŚCI

Chlebus Edward: Geneza ManuFuture i rozwój wytwarzania w strategii europejskiej

Gajdzik Bożena: Pracownik wiedzy inicjatorem zmian w przedsiębiorstwie

Jasiński Zdzisław: Przepływy informacji wewnątrz zespołu produkcyjnego

Kopczewski Marian, Pączek Bartłomiej, Tobolski Marek: Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym

Sołtysik Andrzej, Kostrubała Sebastian, Sołtysik-Piorunkiewicz Anna, Stanek Stanisław: Wspieranie procesu rekrutacji pracowników w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemów wieloagentowych