Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

SPIS TREŚCI

Adamska Małgorzata: Metoda wyceny kapitału intelektualnego nowoczesnych organizacji – Skandia Intellectual Capital Navigator

Anusz Sławomir, Dytczak Mirosław, Orłowska Barbara: Planowanie przestrzenne narzędziem do zarządzania miastem, gminą, regionem

Babicz Wojciech: Zmodyfikowana macierz morfologiczna i jej zastosowanie w zarządzaniu marketingowym

Badurek Jarosław: Wiarygodność baz danych w migracyjnych projektach ERP

Baier Andrzej, Lubczyński Tomasz R.: Język UML jako narzędzie modelowania procesu projektowo-konstrukcyjnego

Baier Andrzej, Majzner Michał: Modelowanie materiałów kompozytowych

Bajdur Wioletta, Idzikowski Adam, Salamon Szymon: Możliwości zastosowania ekologicznej oceny cyklu życia procesów wytwórczych w projektowaniu systemów zarządzania ochroną środowiska

Barańska Małgorzata: Wdrożenie nadzoru informatycznego (IT Governance) w celu poprawienia efektywności w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Barnuś Barbara, Knosala Ryszard: Zastosowanie metod szacowania kosztów w fazie projektowania

Bartnicka Joanna , Smolorz Małgorzata: Zastosowanie technologii RFID w zarządzaniu zasobami w placówkach opieki zdrowotnej

Bator Artur: Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu technologii internetowej

Bednarz Leszek: Operacjonalizacja strategii masowej kastomizacji

Błaszczyk Katarzyna, Pisz Iwona: Rozmyty system podejmowania decyzji w ocenie końcowej projektu

Boczkowska Katarzyna, Sikora Adam: Ocena poziomu profilaktycznej ochrony zdrowia w organizacjach polskich

Bogacz Paweł: Pomiar poziomu kształtowania się potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce

Bogacz Paweł: Pomiar zróżnicowania regionalnego poziomu popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce z wykorzystaniem badania wielkości i pojemności rynku

Bojar Waldemar Lech: Komputerowe metody wspomagania decyzji w modelowaniu procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach rolnych

Boratyńska-Sala Anna: Próba rozwiązania problemu szkolenia kadry najwyższego szczebla z wykorzystaniem metodyki TRIZ – management

Bożejko Wojciech, Rajba Paweł, Wodecki Mieczysław: Stabilność rozwiązań pewnego problemu szeregowania z probabilistycznymi czasami wykonywania zadań

Bożejko Wojciech, Uchroński Mariusz, Wodecki Mieczysław: Równoległy algorytm populacyjny dla problemu gniazdowego z równoległymi maszynami

Brzozowska Lucyna, Brzozowski Krzysztof: Rola modeli komputerowych w europejskich zintegrowanych systemach zarządzania jakością powietrza w obszarach miejskich

Buchalski Zbigniew: Heurystyczna procedura szeregowania zadań i rozdziału ograniczonych zasobów w systemie maszyn równoległych-ocena efektywności algorytmu heurystycznego

Buchalski Zbigniew: Wsparcie procesu dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej poprzez efektywne wykorzystanie wiedzy eksperckiej

Buchalski Zbigniew, Buchalski Robert: Podejmowanie decyzji w przedsięwzięciach handlowych wspierane systemem opartym na wiedzy

Buchnowska Dorota: Wybór systemu wspierającego zarządzanie relacjami z klientem

Chlebus Edward, Gąbka Joanna, Susz Sławomir, Gaj Daniel, Wisłocki Mateusz: Gra symulacyjna Produkowanie jako skuteczne narzędzie edukacyjne

Chlebus Edward, Krot Kamil, Kuliberda Michał: System ekspertowy do planowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem

Chmielarz Witold: Metody oceny wybranych księgarni internetowych

Chomiak-Orsa Iwona: Kryteria wyboru wdrażanych rozwiązań informatycznych

Chrobot Jarosław, Mrzygłód Mariusz: Przykład uniwersalnej aplikacji komputerowej wspomagającej znakowanie produktów

Chwastyk Piotr, Kołosowski Mariusz: Szacowanie kosztów innowacji produktowej na podstawie koncepcji zmodyfikowanego wyrobu

Ciesielska Magdalena: Funkcjonowanie organizacji w oparciu o technologie collaboration

Czarnecka Aleksandra, Słocińska Anna: Nowoczesne struktury organizacyjne a zarządzanie wiedzą i innowacyjnością

Czarnecki Adam, Orłowski Cezary: Ontologia jako narzędzie wspierające stosowanie standardów zarządzania technologiami informatycznymi

Ćwikła Grzegorz, Kampa Adrian: Zastosowanie Platformy Zdalnej Edukacji do wspomagania nauczania przedmiotów technicznych

Dąbrowski Marcin: Wykorzystanie systemu klasy CMS do budowy repozytorium wiedzy

Deptuła Adam, Partyka Marian A.: Zastosowanie grafów zależności i drzew rozgrywających parametrycznie w procesie innowacji na przykładzie układów maszynowych

Diering Magdalena, Pająk Edward: Komputerowe wspomaganie bieżącej oceny przydatności systemu pomiarowego stosowanego w procesie wytwarzania

Domański Jarosław: Zarządzanie strategiczne oraz jego modele dla organizacji nonprofit

Dostatni Ewa: Zastosowanie technologii agentowej w ostatnich fazach cyklu życia wyrobu

Duda Jan: Zintegrowane komputerowo projektowanie procesów i systemów wytwarzania w środowisku PLM

Dytczak Mirosław, Ginda Grzegorz: Procesy stochastyczne i łańcuchy markowa w ocenie współwystępowania zagrożeń w gminie: algorytmy alokacji środków na działania prewencyjne

Dytczak Mirosław, Ginda Grzegorz, Jastrząbek Barbara: Rozmyte programowanie liniowe we wspomaganiu decyzji w budownictwie, gospodarce przestrzennej i komunalnej

Dytczak Mirosław, Ginda Grzegorz, Kwiesielewicz Mirosław: Wybrane narzędzia grupowego wspomaganie decyzji w zarządzaniu miastem

Dytczak Mirosław, Wojtkiewicz Tomasz J.: Metody wielokryterialnego wyboru systemów monitorowania

Dziembek Damian: Oprogramowanie dostarczane w formie usługi dla wspomagania działalności organizacji wirtualnej

Dzierżanowski Łukasz: Wykorzystanie modeli remontowych do zarządzania eksploatacja elementów systemu elektroenergetycznego

Flajszok Iwona: Wybrane aspekty zarządzania placówkami oświatowymi – studium przypadku

Franik Tadeusz: Analiza zmian udziału przemysłu wydobywczego w osiąganych wynikach makroekonomicznych gospodarki w okresie przemian ustrojowych w Polsce

Fuksa Dariusz: Polityka opustów cenowych na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego

Fuksa Dariusz, Ciszyńska Ewa: Analiza i prognoza zanieczyszczenia powietrza na przykładzie aglomeracji miejskiej krakowa

Fuksa Dariusz, Ciszyńska Ewa: Propozycje wprowadzenia zmian w polskim systemie fiskalnym w aspekcie zintegrowanej polityki produktowej

Gawlik Józef, Kiełbus Anna: E-Learning jako forma podwyższenia kwalifikacji komunikacyjnych kadry akademickiej dotyczących relacji student – wykładowca

Gola Arkadiusz, Świć Antoni: Metoda komputerowego zapisu wiedzy technicznej o przedmiotach klasy korpus w kontekście doboru obrabiarek w ESP

Gollinger-Tarajko Marta, Zaręba Konrad: Projektowanie rozwoju produktu z wykorzystaniem technik komputerowego wspomagania

Grabara Iwona: Interfejs decydenta – logistyka, jako efektywne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji logistycznych

Grabara Janusz K., Nowakowska Aleksandra: Realizacja strategii logistycznej obsługi klienta na przykładzie systemu zarządzania serwisem

Grabara Janusz K., Starostka-Patyk Marta: Wspomaganie logistyki gospodarowania odpadami komunalnymi systemem informatycznym

Grabowska Marta, Drygas Magdalena: Determinanty sukcesu przedsiębiorstw

Grondys Katarzyna: Rola etykiety logistycznej w łańcuchu dostaw w oparciu o zasady GS1

Grzechca Waldemar: Dualaność problemu balansowania linii montażowej

Grzeszczyk Tadeusz A.: Analiza wielokryterialna w ocenie projektów europejskich

Gumiński Adam: Założenia do systemu informatycznego wspomagającego planowanie poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego i w grupie kopalń

Gwiazda Aleksander: Metodyka oceny sprawności zarządzania

Hys Katarzyna: Profil przedsiębiorcy – wybrane wyniki badań

Jagoda Dominika: Jakość na etapie technicznego przygotowania produkcji

Jasiński Zdzisław: Rola czynnika osobowego w kształtowaniu wyników zespołu produkcyjnego

Jelonek Dorota: Identyfikacja kluczowych czynników strategicznej harmonizacji monitorowania otoczenia i technologii informacyjnej w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego

Jokisz Anna: Czynniki sukcesu wdrożenia modułu gospodarki remontowej systemu ERP dla przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej

Jurczyk-Bunkowska Magdalena: Wybrane elementy planowania innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Kaczorowska Anna: IT w polskiej administracji publicznej czyli krajowy i światowy e-Government

Kalinowski Jacek, Sobieski Ścibór: Od systemu informatycznego do systemu informacyjnego, czyli o ewolucji świadomości na przykładzie doświadczeń Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2002-2009

Karwasz Anna: Ocena recyklingowa wyrobów

Katkow Aleksandr: Computer aided analysis of digital components in production process

Kaźmierczak Jan, Wilińska Anna: Uwagi na temat sposobów oceny poziomu innowacyjności z uwzględnieniem uwarunkowań polskich

Kąkol Urszula: Metody zarządzania wiedzą produkcyjną w szczupłych przedsiębiorstwach

Kęsek Marek: Numeryczny model złoża w zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym

Kijewska Kinga, Iwan Stanisław: Znaczenie technologii internetowych dla efektywności zarządzania relacjami z klientami

Klaus Rafał, Dyks Małgorzata: Rozwiązania e-edukacji w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Klimek Marcin, Łebkowski Piotr: Algorytmy wstawień dla zagadnienia harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi

Kmieciak Roman: Systemy CRM a funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach empirycznych

Kołosowski Mariusz, Chwastyk Piotr: Rozliczanie kosztów działań w systemie zapewnienia jakości

Kopczewski Marian, Pączek Bartłomiej: Satelitarny system ratownictwa COSPAS – SARSAT w świetle jego technicznych przeobrażeń

Korczak Jerzy: Obsługa logistyczna wybranych stanowisk roboczych w przedsiębiorstwie X

Kosieradzka Anna: Zintegrowany wskaźnik produktywności – model i wyniki badań

Kost Gabriel, Reclik Daniel: Wykorzystanie kodów kreskowych do sterowania systemem zrobotyzowanym

Kot Marta, Skonieczny Jan: Spin-off jako narzędzie komercjalizacji innowacji

Kott Iga: Wspomaganie zarządzania logistycznego przedsiębiorstw systemem klasy ERP na przykładzie Asseco SOFTLAB ERP

Kowal Edward, Wojewódka Kamila: Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem zawodowym

Kozłowski Rafał: Przywództwo w wirtualnym świecie

Krajewska-Bińczyk Elżbieta: Systemowa orientacja typologii zmian w organizacjach gospodarczych

Krenczyk Damian, Kalinowski Krzysztof, Skołud Bożena, Grabowik Cezary: Integracja systemów SWZ i KbRS na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego planowanie produkcji

Krystek Jolanta: Strategie sterowania przykładowym procesem produkcyjnym

Kucińska Aneta: System zarządzania jakością jako źródło ”klimatu kreatywności”

Kućmański Rafał: Klaster jako innowacyjna forma działań w branży drzewnomeblowej

Lipińska Justyna: Zarządzanie przez wartości

Lis Tomasz, Łapeta Jarosław, Nowodziński Paweł: Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym – informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji

Lisowski Zbigniew: Wskaźniki PAB, ATP i CTP w nadrzędnym harmonogramowaniu produkcji

Loska Andrzej: Przegląd metod modelowania jako podstawa budowy scenariuszy eksploatacyjnych

Luściński Sławomir, Gierulski Wacław: Model rozwoju i wykorzystania systemów informatycznych zarządzania

Ładyga Małgorzata: Technologie informacyjne wykorzystywane przez agencje pracy tymczasowej w procesie doboru pracowników

Mach Łukasz: Zastosowanie regresji logistycznej do określenia prawdopodobieństwa sprzedaży zasobu mieszkaniowego

Maciak Joanna: Redukcja czasu przezbrojenia maszyny przy użyciu techniki SMED

Madyda Aneta: Wspomaganie procesu zarządzania ryzykiem dla przedsięwzięć budowlanych

Matczak Rafał, Pieronek Jerzy: Informatyczny system do wspomagania procesu wewnętrznej komunikacji w organizacji

Matuszek Józef, Golińska Ewa: Kształtowanie systemów pracy na przykładzie linii montażu samochodów osobowych

Mieszaniec Jerzy, Ogrodnik Romuald: Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem

Misiurski Przemysław, Serafin Ryszard, Knosala Ryszard: Koncepcja budowy inteligentnego systemu doboru metody do szacowania kosztów innowacyjnych projektów

Mleczko Katarzyna: Upowszechnianie wiedzy za pomocą repozytoriów w organizacji szpitalnej

Moryl Józef W., Przybyło Wacław: Modelowanie i optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej wielkiej aglomeracji na przykładzie aglomeracji krakowskiej

Motyka Sabina, Jachimowski Artur: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu maszynowego – bariery i szanse rozwoju

Niziołek Konrad, Znajmiecka-Sikora Marta: Wypełnianie podstawowych obowiązków prawnych BHP polskiego pracodawcy w świetle badań

Nowakowski Antoni, Zair Abdullah: Metodyka budowy modeli matematycznych w systemach wspomagania decyzji

Obłuska Ilona: Modelowanie dynamiczne systemów produkcyjnych przy użyciu oprogramowania iThink

Ogrodnik Romuald, Mieszaniec Jerzy: Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym

Orłowski Cezary, Rybacki Rafał, Sitek Tomasz: Metody akwizycji wiedzy niepewnej i niepełnej w środowisku przetwarzania wiedzy

Orłowski Cezary, Ziółkowski Artur: Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agentowym

Orzoł Izabela: Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami

Ostrowska Sabina: Telemedycyna i internet medyczny- wpływ nowych środków komunikacji na relacje interesariuszy systemu ochrony zdrowia

Ostrowska Teresa M.: Informacja prawna jako element informacji zarządczej

Paliszkiewicz Joanna O.: Wykorzystanie metody wzorca rozwoju do klasyfikowania przedsiębiorstw pod względem poziomu zarządzania wiedzą

Partyka Marian A., Łuszczyna Rafał: Analiza oceny rangi ważności parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych układów maszynowych z zastosowaniem modeli regresji wielokrotnej

Parys Tomasz: Technologie budowy witryn internetowych serwisów branży meblarskiej - analiza wykorzystania na przykładzie wybranych producentów mebli w Polsce

Paszek Alfred: Analiza budowy systemu zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego

Paszkowski Waldemar: Analiza pól akustycznych w pomieszczeniach przemysłowych

Pempera Jarosław: Algorytm tabu dla problemu paletyzacji

Piesiur Tomasz, Słaboń Marcin, Strzelecki Artur: Wpływ systemów e-biznesu na organizację w aspekcie mikro i makroekonomicznym w Polsce i na świecie

Pleban Bartosz: Chatboty jako realizacja testu Turinga, a zastosowania w biznesie

Prałat Ewa: Certyfikaty polskich sklepów internetowych

Primke Tomasz: Problem balansowania obciążeń jednostek sekcyjnych

Pruszkowski Leszek: System informacyjny wspomagania zarządzania obsługą eksploatacyjną

Siemieniuk Łukasz, Dakowicz Małgorzata: Wykorzystanie systemów ekspertowych do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw

Sieniewska Barbara: Otwarty model innowacji – nowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej

Sobczak Andrzej: Przegląd wybranych podejść do zarządzania IT w organizacjach

Sołtysik-Piorunkiewicz Anna: Modele e-commerce we współczesnej gospodarce elektronicznej. Case studiem

Stanek Stanisław, Kowal Radosław: Enterprise widgets – rola mikroaplikacji w systemach wspomagania zarządzania

Starostka-Patyk Marta: Recykling jako narzędzie logistyki odwrotnej na przykładzie branży elektronicznej

Starzyńska Beata: Macierz powiązań metod i narzędzi jakości jako element metodyki doskonalenia procesów wytwarzania

Stępniak Cezary: Koncepcja zastosowania deskrypcji przestrzennej do dynamicznego wspierania procesów decyzyjnych

Strzelecka Agnieszka, Pytel Marzena: System zarządzania wiedzą jako czynnik wspomagania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

Szadkowski Maciej, Szadkowski Jan: Automatyzacja dyskretnych procesów wytwarzania - menedżerski punkt widzenia

Szczęśniak Bartosz: Arkusz kalkulacyjny w doskonaleniu procesu układania planu zajęć w szkole specjalnej

Szymonik Andrzej, Pytel Krzysztof: Optymalizacja przepustowości sieci komputerowych za pomocą algorytmów genetycznych

Ślósarz Mieczysław: E-learning w organizacji – wybrane zagadnienia

Świć Antoni, Gąska Daniel: Badanie niezawodności systemu ERP

Tabor Joanna: Wykorzystanie narzędzi przechowywania wiedzy w innowacyjnych technologicznie przedsiębiorstwach

Tomaszewski Michał: Komputerowe wspomaganie zarządzania kryzysowego przy rozległych awariach systemu przesyłowego energii elektrycznej

Tubielewicz Andrzej, Forkiewicz Marcin, Kowalczyk Piotr: Zarządzanie kryzysowe w portach morskich

Ulfik Agnieszka: Proces zarządzania portfelem papierów wartościowych wspomagany przez środowisko automatów komórkowych

Waściński Adam, Smorawski Dawid, Nowak Ziemowit: Analiza i wybór informatycznego systemu zarządzania przychodnią lekarską

Wdowiak Wojciech, Cupiał Michał: Kalkulator zarządzania zyskiem produkcji z surowców pochodzenia rolniczego

Weiss Zenobia, Diakun Jacek: Modelowanie symulacyjne bufora wewnątrzwydziałowego o złożonym sposobie sterowania

Wieczorek Andrzej: Wykorzystanie filozofii obsługiwania eksploatacyjnego środków technicznych ukierunkowanego na niezawodność działania w zarządzaniu małymi i średnimi firmami

Wilimowska Zofia, Wilimowski Marek: Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw

Wirkus Marek: Zagadnienia harmonogramowania realizacji projektów przemysłowych i budowlanych

Wolnowska Anna, Rawska Aleksandra: Analiza ryzyka procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu metody FMEA

Wołejszo Jarosław: Informatyczne wspomaganie procesu dowodzenia w organizacji zhierarchizowanej

Wosik Iwona, Zdonek Marcin: System Six Sigma – studium przypadku

Zaborowski Mirosław: Struktura systemów sterowania zasobami przedsiębiorstwa

Zbierowski Przemysław: Zarządzanie wiedzą i struktura organizacyjna firm wysokiej efektywności

Żywicki Krzysztof: Komputerowy system wspomagający zarządzanie operacjami produkcyjnymi