Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

TOM II
STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ VII
LOGISTYKA, ŁAŃCUCHY DOSTAW

Dendera-Gruszka Małgorzata, Kulińska Ewa, Wojtynek Lilianna, Masłowski Dariusz: Dynamiczne zmiany demograficzne źródłem ryzyka w procesach transportowych

Iwan Stanisław, Małecki Krzysztof, Rybak Roman: Zastosowanie pojazdów o napędzie elektrycznym w logistyce miejskiej - szanse i ograniczenia

Kijewska Kinga, Osypchuk Oleksandra: Outsourcing usług transportowych jako narzędzie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach branży TSL

Lorencowicz Edmund, Borzęcka Agata, Pawłowski Łukasz: Marki maszyn ciągników rolniczych a decyzje inwestycyjne rolników

Masłowski Dariusz, Kulińska Ewa, Wojtynek Lilianna, Dendera-Gruszka Małgorzata: Analiza procesu planowania przewozu towarów w aspekcie międzynarodowym

Nowakowski Piotr: Identyfikacja czynników wpływających na efektywność łańcucha logistyki zwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Rostek Michaela, Knosala Ryszard: Ocena produktywności logistyki przedsiębiorstwa z wykorzystaniem pośrednich wskaźników produktywności

Tubielewicz Katarzyna: Charakterystyka powiązań sieciowych przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania strategicznego

Tubielewicz Andrzej, Tubielewicz Przemysław: Projekt globalnego, morsko-lądowego łańcucha dostaw dla budowy kompleksu naftowego Tengiz w Kazachstanie

Wojtynek Lilianna, Kulińska Ewa, Masłowski Dariusz, Dendera-Gruszka Małgorzata, Juranek Kamil: Planowanie, organizowanie i koordynowanie transportu ponadgabarytowego w przedsiębiorstwie

CZĘŚĆ VIII
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ, TRANSFER WIEDZY, SYSTEMY WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI

Bartnicka Joanna: Knowledge management process in nursing practice

Cholewa Mariusz, Czajka Jacek: Zarządzanie wiedzą konstrukcyjno-technologiczną i jej transformacja w cyklu życia produktu

Ejsmont Krzysztof: Paradygmat oceny w odniesieniu do inteligentnych technologii

Gierulski Wacław, Kaczmarska Bożena, Kwapisz Arkadiusz, Szymczyk Bartłomiej: Propozycja klasyfikacji innowacyjnych rozwiązań

Górski Filip, Wichniarek Radosław, Zawadzki Przemysław, Buń Paweł, Rabinek Michał: Budowa wizualnego konfiguratora pojazdów z użyciem inżynierii wiedzy

Grabowik Cezary, Kalinowski Krzysztof, Ćwikła Grzegorz, Gwiazda Aleksander, Monica Zbigniew: Zastosowanie kodów łańcuchowych do opisu konstrukcji oraz identyfikacji konstrukcyjnych obiektów elementarnych

Kapłon Tomasz: Od tekstu w języku naturalnym do realistycznej animacji

Oleś Małgorzata: Systemy Business Intelligence w tworzeniu i zarządzaniu wiedzą w organizacji

Palka Dorota, Dąbrowski Marcin, Brodny Jarosław: Opracowanie bazy danych geograficznych dla potrzeb budowy systemu informacji przestrzennej

Paszek Alfred: Zastosowanie logiki rozmytej w budowie systemów zarządzania wiedzą produkcyjną

Patalas-Maliszewska Justyna, Kłos Sławomir: Model zarządzania wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie wyników badań z polskich i niemieckich przedsiębiorstw

Raczyńska Jolanta: Wspomaganie podejmowania decyzji w systemach klasy ERP

Rodzeń Anna, Stoma Monika, Dudziak Agnieszka: Marketing sensoryczny jako determinanta procesu decyzyjnego konsumentów z regionu lubelszczyzny i podkarpacia

Wrona Maciej, Szafranek Karolina: Przykłady wykorzystania numerycznej prognozy pogody w procesie wspomagania podejmowania decyzji

CZĘŚĆ IX
INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKCJI I USŁUG

Czabak-Górska Izabela: Klasyfikacja nowoczesnych kart kontrolnych

Ćwikła Grzegorz, Grabowik Cezary, Gwiazda Aleksander, Kalinowski Krzysztof, Gmur Rafał: Ocena działania systemu ciągłego doskonalenia Kaizen w przykładowej firmie

Golińska Ewa, Zemczak Marcin: Projekt wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej

Jałoszyński Klaudiusz, Pasławska Marta, Surma Mariusz, Stępień Bogdan Serafin Ryszard: Wpływ mocy mikrofal i ciśnienia w czasie suszenia mikrofalowo -próżniowego na jakość końcową suszu z owoców pigwy

Kaźmierczak Jan, Górniak Adam: Problematyka wyprzedzającego planowania jakości wyrobu i procesu na przykładzie branży Automotive

Książek Dorota, Ligarski Mariusz J.: Badanie trudności przy zbieraniu i analizie danych dla potrzeb doskonalenia w dojrzałym systemie zarządzania jakością

Kucińska-Landójtowicz Aneta: Ocena poziomu dojrzałości rozwoju koncepcji Continuous Improvement w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Pałęga Michał, Knapiński Marcin: Audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001:2013, jako narzędzie diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie

Poloczek Łukasz, Kiełbus Andrzej, Dybowski Bartłomiej: Zastosowanie diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy w diagnostyce wad odlewów

Surma Mariusz, Pałka Kamil, Jałoszyński Klaudiusz, Pasławska Marta, Stępień Bogdan, Serafin Ryszard: Wpływ wstępnego przygotowania owoców jarzębiny na kinetykę ich suszenia i wtórnego uwadniania

Wiśniewski Marcin, Grudzień Łukasz: Metodyka oceny ryzyka w świetle wymagań normy ISO 9001:2015

Wolniak Radosław: Koncepcja wykorzystania analizy Kano w metodzie QFD

Żółtowski Mariusz: Dedykowany system oceny degradacji konstrukcji budowlanych

CZĘŚĆ X
KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRACY, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Bajdur Wioletta M., Cyran Kinga, Roman Magdalena, Śćurek Radomir: Przemysł górniczo-wydobywczy w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa środowiskowego

Byrska-Bienias Kinga, Zemczak Marcin: Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w kształtowaniu stanowisk pracy

Kuboszek Artur: Techniczne aspekty procesu realizacji komputerowych symulacji zjawisk akustycznych

Lis Teresa, Nowacki Krzysztof, Łakomy Karolina: Analiza ergonomiczna narzędziem kształtowania warunków pracy

Łakomy Karolina, Nowacki Krzysztof, Lis Teresa: Ocena bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu pras hydraulicznych

Nonas Beata, Prusak Rafał, Staniewska Ewa: Analiza funkcjonowania wybranych elementów systemu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa hutniczego

Nowacki Krzysztof, Lis Teresa, Łakomy Karolina: Różnice w ocenie bezpieczeństwa środowiska pracy przez pracowników i ich przełożonych

Wieczorek Andrzej: Awaryjność i niezawodność środków technicznych jako determinanty jakości życia osób starszych w systemach antropo- i socjotechnicznych

Wieczorek Andrzej: Koncepcja inteligentnego przedsiębiorstwa jako sposobu poprawy jakości życia osób starszych w środowisku przemysłowym

CZĘŚĆ XI
ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU

Dąbrowski Marcin: Wykorzystanie oprogramowania klasy Mobile GIS dla potrzeb lokalizowania w terenie elementów uzbrojenia sieciowych systemów technicznych

Dragun Łukasz: Predykcyjne utrzymanie ruchu wybranych młynów węglowych eksploatowanych w przedsiębiorstwach energetycznych

Kłos Sławomir, Patalas-Maliszewska Justyna: Analiza procesów związanych z utrzymaniem ruchu linii produkcyjnej w oparciu o metodę symulacji komputerowej

Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Kozłowski Edward: Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes

Krasoń Paulina, Mączewska Anna: Organizacja stanowiska naprawczego z uwzględnieniem zasad ergonomii

Lipiak Jan, Ejsmont Krzysztof: Standaryzacja procesu druku fleksograficznego a zmiana wskaźnika OEE - studium przypadku

Rut Joanna, Wołczański Tomasz: Increasing the production capacity of the company through the implementation of Computerised Maintenance Management Systems

Szwedzka Katarzyna, Lipiak Jan: Interpretation of the status parameters of machining centers in the furniture industry - case study

Waszkowski Robert, Jasiulewicz-Kaczmarek Małgorzata, Nowicki Tadeusz: Maintenance processes of the RFID-based it system for document management

CZĘŚĆ XII
TECHNIKI INFORMATYCZNE, METODY SYMULACYJNE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I INŻYNIERII PROD UKCJI

Brzeszczak Adam, Dziembek Damian: Technologie i systemy informatyczne wykorzystywane w gospodarce odpadami

Czajka Jacek, Cholewa Mariusz: Koncepcja środowiska do współbieżnego zarządzania rozwojem produktu

Dostatni Ewa, Diakun Jacek, Cegielski Jakub: Automatyzacja implementacji danych w systemie klasy ERP

Dziemba Łukasz, Senczyna Stefan: Ciągłość procesów decyzyjnych w warunkach kryzysowych weryfikowana modelami symulacyjnymi

Dziemba Łukasz, Senczyna Stefan: System informatyczny ERP jako narzędzie obliczania oddziaływania procesów produkcji na środowisko

Kandora Marcin: Zmiany stopnia centralizacji implikowane wdrożeniem i wykorzystaniem systemu ERP

Kikolski Mateusz: Wspomaganie procesu planowania produkcji z wykorzystaniem oprogramowania Plant Simulation

Kłosowski Grzegorz, Rymarczyk Tomasz: Ocena stanu zużycia noża tokarskiego z zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej

Kopczewski Marian, Bednarczyk Weronika: Innovation in management through the use of some tools Artificial Intelligence

Lipski Jerzy, Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka: System wspomagania doboru parametrów technologicznych z zastosowaniem modelowania sieciami neuronowymi

Łapuńka Iwona, Marek-Kołodziej Katarzyna, Wittbrodt Piotr: Elastyczne systemy wytwórcze - rozwój w kierunku cyfrowej produkcji

Matuszek Józef, Kurczyk Dawid: Projektowanie procesów i systemów produkcyjnych z wykorzystaniem technologii komputerowej wirtualizacji

Parys Tomasz: Komunikacja jako bariera w procesie wdrożeniowym zintegrowanych systemów informatycznych

Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz: Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R

Plinta Dariusz, Kukla Sławomir, Tomanek Anna: Doskonalenie organizacji procesów wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi symulacyjnych

Rojek Izabela, Bławat Grzegorz: Aplikacja wspomagająca zarządzanie zleceniami i wycenę detali w firmie

Wittbrodt Piotr, Łapuńka Iwona: Przemysł 4.0 - wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych

Wojtyto Dorota, Kulma Wiesław: Zastosowanie aplikacji informatycznych do dokumentowania zdarzeń kryzysowych

CZĘŚĆ XIII
INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE KADR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

Karwasz Anna: Analiza praktyk studenckich na kierunku ZilP z perspektywy studenta, firmy i promotora

Korkosz-Gębska Jolanta: Rola menedżera w budowaniu przewagi konkurencyjnej innowacyjnego przedsiębiorstwa

Szwarc Eryk, Bach-Dąbrowska Irena: Zarządzanie kompetencjami w planowaniu procesów dydaktycznych

Wojtalik Mariusz: Model współpracy przedsiębiorstwa z uczelnią wyższą na przykładzie współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z DCM Maschinenbau

Zieliński Grzegorz: Zmiany w percepcji jakości kształcenia absolwentów zajmujących stanowiska w obszarze zarządzania projektami